מעבר מהיר

מעבר מהיר נמוך

מעבר מהיר בעל מבואות ארוכות הכוללות תאים פוטואלקטריים למניעת כניסת אנשים צמודים אחד לשני- "רכיבה על מעבר מורשה עשוי נירוסטה אל חלד. בקר ממוחשב אשר יענה על כל אפשרויות למניעת מעבר בלתי חוקי של אנשים מעבר מסוג FAIL SAFE, קרי: מעבר מבוקר תחת מתח. מעבר משוחרר בחוסר מתח הדלתות יהיו מסוג דלתות הזזה.

הואיל והדלתות מחוברות בחיבור ישיר למנוע ולא לגיר ולכן אין בזמן הסגירה והפתיחה של הדלתות ובריציות דבר המאריך את חיי המנוע ומונע תקלות מוגנות באמצעות מגע גבול TAMPER מאחר ומותקנות במעבר עיניים אין מצב של סגירה פתאומית על עובד בכלל בקר השולט על כל פעולות המנוע השולט על הסגירה והפתיחה על פי כל כיוון מבוקש תנועת הדלתות ניתנת לשליטה בכל המהלך של הסגירה והפתיחה אפשרות להאצה במקטע מסוים והאטה במקטע אחר הן בפתיחה והן בסגירה אם אפשרות לכיוון הסגירה או הפתיחה בכל מקטע מבוקש מנוע שקט במיוחד אינו משתמש בכוח להפעלת הדלתות אינו פולט חום פועל ללא רטיטה וללא בלאי המנוע הינו פטנט מוגן יכול לעבוד עד 30 מליון סיבובים ללא תקלה או 10 שניים 

למנוע יש בקר לוגי המאפשר מספר פעולות רב לשליטה בקרה ותפעול הן במצב של סטנדאלון או דרך רשת או דרך קורא כרטיסים או קורא ביומטרי אפשרות להפקת דוחות ועוד מהירות התנועה 0.35-0,3 שנייה פתיחה וסגירה בגלל חיבור ישיר למנוע שהוא פטנט מוגן לחצן הפעלה סימולטני יגרום לפתיחה של כל המעברים במצב חירום.

המעבר יהיה תחת פיקוד של ממסר אש המנוהל ממערכת גילוי האש. בעת חירום המעברים יהיו פתוחים המעבר יכלול רמזור נוריות הכוונה
 
מעבר מהיר

מעברים מהירים בעלי מבואות ארוכות הכוללות 16 תאים פוטואלקטריים למניעת כניסת אנשים צמודים אחד לשני- "רכיבה על מעבר מורשה עשוי נירוסטה אל חלד.

בקר ממוחשב אשר יענה על כל אפשרויות למניעת מעבר בלתי חוקי של אנשים מעבר מסוג FAIL SAFE , קרי: מעבר מבוקר תחת מתח. מעבר משוחרר בחוסר מתח הדלתות יהיו מסוג דלתות הזזה. הדלתות זכוכית מחוסמת בעובי -10 מ"מ ובגובה 1.80 מטר הואיל והדלתות מחוברות בחיבור ישיר למנוע ולא לגיר ולכן אין בזמן הסגירה והפתיחה של הדלתות ובריציות דבר המאריך את חיי המנוע ומונע תקלות מוגנות באמצעות מגע גבול TAMPER מאחר ומותקנות במעבר 16 עיניים אין מצב של סגירה פתאומית על עובד בכלל בקר השולט על כל פעולות המנוע השולט על הסגירה והפתיחה על פי כל כיוון מבוקש תנועת הדלתות ניתנת לשליטה בכל המהלך של הסגירה והפתיחה אפשרות להאצה במקטע מסוים והאטה במקטע אחר הן בפתיחה והן בסגירה אם אפשרות לכיוון הסגירה או הפתיחה בכל מקטע מבוקש מנוע שקט במיוחד אינו משתמש בכוח להפעלת הדלתות אינו פולט חום פועל ללא רטיטה וללא בלאי.
המנוע הינו פטנט מוגן יכול לעבוד עד 30 מליון סיבובים ללא תקלה או 10 שניים למנוע יש בקר לוגי המאפשר מספר פעולות רב לשליטה בקרה ותפעול הן במצב של סטנדאלון או דרך רשת או דרך קורא כרטיסים או קורא ביומטרי אפשרות להפקת דוחות ועוד מהירות התנועה 0.4 שנייה לכל כיוון בגלל חיבור ישיר למנוע שהוא פטנט מוגן לחצן הפעלה סימולטני יגרום לפתיחה של כל המעברים במצב חירום. המעבר יהיה תחת פיקוד של ממסר אש המנוהל ממערכת גילוי האש. בעת חירום המעברים יהיו פתוחים המעבר יכלול רמזור נוריות הכוונה
מעברים מהירים
גם SU3500


מעבר מהיר תוצרת ארה"ב איכותי מתאים למקומות מפוארים במיוחד.

מעבר מהיר 1 מסלול בעל מבואות ארוכות הכוללות תאים פוטואלקטריים למניעת כניסת אנשים צמודים אחד לשני- "רכיבה על מעבר מורשה עשוי נירוסטה אל חלד.

בקר ממוחשב אשר יענה על כל אפשרויות למניעת מעבר בלתי חוקי של אנשים מעבר מסוג FAIL SAFE, קרי: מעבר מבוקר תחת מתח. מעבר משוחרר בחוסר מתח.

הדלתות יהיו מסוג דלתות הזזה. מוגנות באמצעות מגע גבול TAMPER מאחר ומותקנות במעבר  עיניים אין מצב של סגירה פתאומית על עובד בכלל.

בקר השולט על כל פעולות המנוע השולט על הסגירה והפתיחה על פי כל כיוון מבוקש תנועת הדלתות ניתנת לשליטה בכל המהלך של הסגירה והפתיחה אפשרות להאצה במקטע מסוים והאטה במקטע אחר הן בפתיחה והן בסגירה אם אפשרות לכיוון הסגירה או הפתיחה בכל מקטע מבוקש מנוע שקט במיוחד אינו משתמש בכוח להפעלת הדלתות אינו פולט חום פועל ללא רטיטה וללא בלאי.

למנוע יש בקר לוגי המאפשר מספר פעולות רב לשליטה בקרה ותפעול מהירות התנועה 1-0,5 שנייה פתיחה וסגירה. לחצן הפעלה סימולטאני יגרום לפתיחה של כל המעברים במצב חירום. בעת חירום המעברים יהיו פתוחים המעבר יכלול רמזור נוריות הכוונה אפשרויות גימור במגוון צבעים וגימורים.

סרטוני הדגמה